بایگانی ماه: آبان 1399

نتایج اجرای اقتصاد دستوری

قیمت گذاری دستوری دولت ها در میان مدت نه تنها فایده ای برای مردم و مصرف کنندگان ندارد،بلکه زیان عمده ای به انها وارد میکند که جبران ناپذیر است. فاجعه بزرگ،مخدوش شدن افکار عمومی و حرفه ای است،که موجد ان قیمت گذاری دستوری دولت است.واقعیت این است که دولت ها با این توجیه که نباید […]

الگوی مصرف محصولات تولید داخلی

حمایت و مصرف از محصولات داخلی مساویست با رونق تولید و همچنین جلوگیری از خروج ارز و نهایتا منجر به افزایش سرعت چرخ اقتصاد داخلی و رشد سرانه تولید می گردد. در گفتگوی اختصاصی با یکی از اساتید دانشگاه در حوزه ی بازار، این موضوع را مورد برسی قرار خواهیم داد. مصاحبه در صفحه اینستاگرام […]