میز تی سی ال مدل 0015m

1- طراحی شده در سه رنگ کرم سفید¸سفید قهوه ای¸قهوه ای خاکستری

2-در اندازه های     140cm ¸160cm¸180cm

3-ارتفاع 48cm

4-عمق 40cm